Ognisko integracyjne

W dniu 24.03.2022 na terenie Pieczysk odbyło się ognisko integracyjne🔥 dla gości z Ukrainy. Pogoda i frekwencja dopisała co sprzyjało miłej atmosferze. W pomoc przy organizacji wydarzenia włączył się Hufiec ZHP Koronowo oraz organizacje pozarządowe z terenu gminy 🙂

Opieka wytchnieniowa

Celem usług opieki wytchnieniowej + jest wsparcie i odciążenie członków rodziny lub opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami/ niesamodzielnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Dodatkowo planujemy zapewnić opiekunom wsparcie w formie warsztatów/ spotkań/ konsultacji indywidualnych zgodnie z potrzebami w środowisku -rodzaj wsparcia zostanie ściśle dobrany do potrzeb konkretnej osoby korzystającej z usługi np. wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki, pierwszej pomocy przedmedycznej itp. Program jest realizowany jako wdrożenie wiązki usług społecznych Opieka Wytchnieniowa+ na terenie powiatu bydgoskiego.

Kupując lokalnie zatrzymujesz globalne ocieplenie

Pamiętajmy, że sprowadzane owoce i warzywa maja do przebycia długą drogę od producenta do konsumenta, a co za tym idzie im większa odległość tym dokładniej trzeba je zabezpieczyć przed zepsuciem. Robi się to przy pomocy chemicznych konserwantów ( kolejny oprysk) plastikowych opakowań, które zanieczyszczają nasze środowisko. Ponadto daleki transport – generowany w ten sposób ślad węglowy przyczynia się do nienaturalnego ocieplania klimatu.

Dzień Ziemi

To był pracowity weekend dla wielu osób za co bardzo dziękujemy🙂 Pamiętajmy, że my wszyscy mamy ogromny wpływ na to jak wygląda nasze otoczenie! Akcje sprzątania są bardzo potrzebne, ale o ile byłoby łatwiej i przyjemniej gdyby każdy zabierał swoje śmieci i wyrzucał w miejscach do tego przeznaczonych zamiast je porzucać np. w lesie!!! DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM BIORĄCYM UDZIAŁ W AKCJACH Z OKAZJI DNIA ZIEMI🌳🌳🌳🌳🌿☘️

Czy Wiecie, że pierwszy Dzień Ziemi obchodziliśmy w 1970 roku.

Dziś świętują go ludzie na całym świecie!Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi, a taka inicjatywa sprzyja zwiększaniu świadomości, jak wielki wpływ wywieramy my wszyscy na środowisko i jak możemy mu pomóc Co roku z okazji Dnia Ziemi organizowanych jest wiele wydarzeń promujących ekologię .A Wy jak dziś świętujecie?

Niedługo 22 kwietnia Dzień Ziemi

Najważniejsze, najbardziej znane i najhuczniej obchodzone ze świąt ekologicznych..Chcielibyśmy zachęcić Was do celebrowania tego święta w zupełnie inny sposób. Do tego, żebyście wyszli z pracy, wyszli z domu i poszli do lasu, na łąkę, do parku, albo chociaż na poszukiwanie przyrody w zasięgu wzroku. Żebyście poświęcili czas na bycie z Przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas ważna, ale i jak jest fascynująca, piękna, ciekawa.Szczególnie zasiedziałym w betonie mieszczuchom chcemy przypomnieć (a młodszym pokazać), że czas spędzony w lesie czy na łące nie jest czasem zmarnowanym, szczególnie jeśli damy sobie możliwość faktycznego bycia z Przyrodą a nie tylko w jej otoczeniu. W tym celu warto wyłączyć telefony, tablety, mp4, schować książki czy gazety, a nawet przestać na chwilę rozmawiać. Warto usiąść lub położyć w ustronnym miejscu, dotknąć trawy, zasłuchać się i zapatrzeć.Poobserwować mrówki, zbadać fakturę liści, zrobić to, czego zwykle nie robimy nawet podczas niedzielnego spaceru w parku.Jeśli nie macie dużo czasu, a w pobliżu nie ma większych terenów zielonych, wyjdźcie z domu i poszukajcie najdrobniejszych nawet przejawów siły Przyrody w najbliższym otoczeniu. Zwróćcie uwagę na drzewa, które co dzień mijacie, sprawdźcie co rośnie na skwerku oprócz trawy, wytropcie Przyrodę w nietypowych miejscach (poszukajcie drzewka,, rośliny wyrastające z murów, w pęknięciach asfaltu).Zachęćcie uczniów, żony, mężów, dzieci, przyjaciół do wyjścia tego dnia z domu lub szkoły, by lepiej poznać i zaprzyjaźnić się z Przyrodą. I powtarzajcie to jak często się da, bo Dzień Ziemi jest każdego dnia!🙂🌳🌿☘️🌻

Kupując lokalnie chronisz różnorodność gatunkową

Uprawa lokalnych warzyw, owoców i zbóż jest niezbędna dla równowagi ekosystemu – pola i sady stwarzają dogodne warunki bytowe dla zwierząt i roślin, które od wieków żyją i rozwijają się właśnie w takich miejscach. Wypieranie krajowej żywności przez importowane, egzotyczne produkty skutkuje zmniejszeniem powierzchni pod jej uprawy, co oznacza zmniejszenie populacji miejscowej fauny i zanik wielu charakterystycznych dla danego obszaru gatunków roślin.

Kupując lokalnie jesteś zero waste

Kupując owoce i warzywa bezpośrednio od lokalnych producentów – na bazarkach, straganach, lokalnych sklepach lub w gospodarstwach – zapobiegasz marnowaniu żywności, a ponadto zyskujesz gwarancję dobrej jakości spożywanego jedzenia. Warzywa i owoce sprzedawane w marketach przechodzą szczegółowe kontrole jakości. Ocenie podlega min. ich wygląd; okazy pełnowartościowe pod względem smaku, ale o nietypowym kształcie lub zabarwieniu, są odrzucane. Jeśli dostawcy nie mają możliwości wykorzystania ich w inny sposób, przebrany towar ląduje w koszach na śmieci.

Kupując lokalnie zatrzymujesz globalne ocieplenie

Pamiętajmy, że sprowadzane owoce i warzywa maja do przebycia długą drogę od producenta do konsumenta, a co za tym idzie im większa odległość tym dokładniej trzeba je zabezpieczyć przed zepsuciem. Robi się to przy pomocy chemicznych konserwantów ( kolejny oprysk) plastikowych opakowań, które zanieczyszczają nasze środowisko. Ponadto daleki transport – generowany w ten sposób ślad węglowy przyczynia się do nienaturalnego ocieplania klimatu.

Odzysk metali szlachetnych z urządzeń elektronicznych, czyli jak każdy z nas może zostać górnikiem.

W ostatnich dziesięcioleciach dynamiczny rozwój technologii i branży elektronicznej zrewolucjonizowały nasze życie i świat, w którym żyjemy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak chociażby telewizory, komputery, tablety stał się wszechobecny, a konsumpcja tego rodzaju urządzeń rośnie rok do roku. Równolegle do wrastającego popytu na te urządzenia gwałtownie zwiększa się oczywiście strumień elektroodpadów. Są to odpady trudne i niebezpieczne, a więc istnieje bezwzględna konieczność ich zagospodarowania, aby chronić środowisko. Lecz zarazem odpady te stanowią obecnie ciekawe źródło surowców do powtórnego wykorzystania.

O tym, że zużyty sprzęt elektroniczny to prawdziwa kopalnia metali kolorowych i szlachetnych, wiadomo już niemal powszechnie. Wciąż jednak trwają prace nad najlepszymi metodami i poprawą efektywności procesów ich odzysku.

Aby uświadomić sobie jak wiele jest urządzeń, które otaczają nas na co dzień, a które zawierają metale do ponownego wykorzystania, wystarczy zerknąć na poniższą listę:

 • urządzenia gospodarstwa domowego- pralki, chłodziarki, zamrażarki, zmywarki, grzejniki elektryczne, odkurzacze, żelazka, tostery, wagi, zegary, suszarki, golarki, itp.
 • sprzęt elektroniczny- komputery, laptopy, telefony, tablety, drukarki, kserokopiarki, kalkulatory, faksy, telefony, itp.
 • sprzęt audiowizualny- odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery video, sprzęt hi-fi, wzmacniacze, itp.
 • sprzęt oświetleniowy.
 • narzędzia elektryczne, maszyny do szycia, kosiarki do trawy, itp.
 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy.
 • wyroby medyczne.
 • przyrządy służące do nadzoru i kontroli- termostaty, czujniki dymu, itp.

Każdego roku, produkuje się dziesiątki milionów urządzeń elektrycznych  i elektronicznych, w tym wiele milionów nowoczesnych komputerów czy smartfonów.  Każdy z nich zawiera w sobie złoto, srebro oraz miedź, które można z powodzeniem odzyskać. Jest to proces żmudny, ale opłacalny. Duże firmy zajmujące się recyklingiem takich urządzeń  przetwarzają rocznie tony telefonów komórkowych. Z każdej tony można pozyskać około 150 g złota, 3 kg srebra oraz 100 kg miedzi. 

Przykładowo, szacuje się, że wartość metali szlachetnych możliwych do pozyskania z modelu iPhone 4 firmy Apple wynosi ok. 180 dolarów.

Recykling złomu elektrycznego i elektronicznego jest więc jak najbardziej uzasadniony, nie tylko względami ekologicznymi, ale również opłacalnością procesu. Branża elektroniczna wykorzystuje rocznie ok. 300 ton złota (układy scalone, styki), co stanowi ok. 12 – 15% rocznej produkcji tego kruszcu. Zużyty sprzęt elektroniczny stanowi więc atrakcyjne źródło, z którego można odzyskać metale kolorowe i szlachetne.

Do odzyskiwanych na największą skalę metali z tego źródła należą miedź, srebro i złoto. Ale elektroniczne obwody drukowane zawierają również platynę, pallad, rodi iryd. Lista metali możliwych do pozyskania w procesie recyklingu sprzętu elektronicznego obejmuje około 40 pozycji. Ogromne znaczenie zyskują także próby odzysku tzw. metali ziem rzadkich, które znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle nowoczesnych technologii.

Technologie recyklingu urządzeń elektronicznych są skomplikowane i obejmują szereg procesów, które jednak można uszeregować jako następujący ciąg działań:

 • Fizyczny, selektywny demontaż urządzeń.
 • Podział poszczególnych elementów na frakcje: metale, tworzywa sztuczne, papier, drewno, ceramika oraz elementy niebezpieczne.
 • Rozdrobnienie frakcji metalowej przy użyciu strzępiarek lub młynów.
 • Separacja magnetyczna, elektrostatyczna i prądowo-wirowa – działania mające na celu rozdzielenie metali żelaznych i nieżelaznych.
 • Przetworzenie frakcji metalicznej metodą pirometalurgiczną i hydrometalurgiczną w celu odzyskania metali szlachetnych.
 • Separacja metali szlachetnych i oczyszczanie.
 • Poddanie materiału procesom elektrometalurgicznym i uzyskanie stopów czystych metali.

Recykling metali z urządzeń elektronicznych dokonywany w powyższy sposób znajduje się na trzecim miejscu wśród źródeł pozyskiwania metali szlachetnych na świecie.

W zależności od rodzaju sprzętu, wieku urządzenia oraz producenta, zawartość poszczególnych składników w złomie elektronicznym jest różna. Pozornie niewielka ilość tych metali w jednostkowych urządzeniach (poniżej 0,5%), w ujęciu globalnej sprzedaży stanowi istotny udział w produkcji metali szlachetnych. Biorąc pod uwagę telefony komórkowe i sprzęt komputerowy udział ten wynosi odpowiednio 4% światowej produkcji złota, 3% dla srebra i 16% dla palladu.

W związku z tym już dawno powstało,  jako naturalny trend,  zjawisko odzysku cennych surowców ze zużytych urządzeń i produktów wytwarzanych przez człowieka zwane górnictwem miejskim ( Urban mining ). W przypadku górnictwa miejskiego złożami nie są jednak rudy metali, jak w klasycznym rodzaju górnictwa, a materialne wytwory działalności człowieka, nazywane często złożami antropogenicznymi. Produkty wycofane z eksploatacji, zużyte i wyrzucone, stanowią kopalnię dla „górników” zajmujących się górnictwem miejskim.

Zjawisko to, które zostało zapoczątkowane niegdyś w Japonii i stało się modne na całym świecie,  staje się dziś pełnoprawną gałęzią przemysłu i wiele wyspecjalizowanych firm recyklingowych osiąga ciekawe efekty pozyskując spore ilości niezwykle cennych surowców z niechcianych elektrośmieci.