Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Dziękujemy.

Otrzymaliśmy miłą informację o przyznaniu EkoPrzyjaznej certyfikatu ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2022😊 to wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych oraz podmiotów angażujących się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną😊😊😊