"Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie a zakres nigdzie"

Cele Fundacji

Najważniejszymi celami fundacji są:

– wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego

– wspieranie społecznych ruchów ekologicznych

– oddziaływanie na świadomość społeczeństwa co do stanu środowiska naturalnego

– organizowanie konferencji, seminariów, spotkań, wykładów, warsztatów, szkoleń, wystaw i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim

– wsparciem seniorów i osób niepełnosprawnych

– Działania wspierające rozwój organizacji pozarządowych, partnerstw, koalicji, wspólnot i społeczności lokalnych , lokalnej gospodarki, proekologicznej przedsiębiorczości i zatrudnienia , w tym w małych i mikroprzedsiębiorstwach

– naukę, edukację, oświatę i wychowanie w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju

– prowadzenie działalności społeczno- kulturalnej oraz społeczno – użytecznej na rzecz ludności w sferze działań pożytku publicznego

– promocję i organizacje wolontariatu

– aktywizacja postaw obywatelskich

– edukacja dzieci i młodzieży oraz dorosłych

– zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich w tym w szczególności realizacji programów . rolno- środowiskowych

– zwiększenie dostępności osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym do środowiska przyrodniczego i edukacji w tym zakresie

Kadra

Fundacja powstała z inicjatywy osób pracujących i zarządzających podmiotami ekonomii społecznej, organizacji NGO oraz biznesu. Założyciele fundacji posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy min. z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, prowadzeniu akcji charytatywnych oraz prowadzeniu działalności. Prezes Fundacji Pani Beata Głowacka laureatka nagrody ” Stalowy Anioł: 2018″, nominowana do tytułu „Osobowość roku 2019” Członek Monitorujący Ekonomię Społeczna w subregionie 1 tj. powiat bydgoski, sępoleński, nakielski, tucholski i m. Bydgoszcz, osoba zarządzająca Spółdzielnią Socjalną, społecznik, sołtys, szkoleniowiec i organizatorka akcji charytatywnych dla dzieci i seniorów. To osoba z wieloma pomysłami i skupiająca wokół siebie ludzi oraz „dobrą energię”, która motywuje do działania.

Kamil Głowacki absolwent technikum informatycznego, który lubi pracę z ludźmi oraz wyzwania. Chętnie angażuje się w działania społeczne, tj. akcje charytatywne na rzecz lokalnych społeczności. Kamil Posiada wiele umiejętności i zainteresowań min. tworzenie muzyki, grafik komputerowych oraz działań w kierunku naprawy środowiska naturalnego. To osoba wnosząca do naszej fundacji ciekawe pomysły, zarażająca swoim entuzjazmem i zaangażowaniem.

Działania

Obserwując zmiany stanu środowiska naturalnego na naszej planecie, które w znacznym stopniu wpływają na zdrowie i życie ludzi i zwierząt oraz w dużej mierze spowodowane są przez działalność człowieka, chcemy uświadomić wszystkich, że dbanie o nasze środowisko zaczyna się już w naszych gospodarstwach domowych. Chcemy angażować dzieci oraz osoby dorosłe w działania ekologiczne w myśl hasła ” Zmieniajmy świat na lepszy zaczynają od siebie i swoich nawyków” Edukacja ekologiczna jest potrzebna wszystkim bez względu na wiek , płeć czy poglądy. Chcemy rozwijać współpracę z placówkami oświatowymi, lokalnymi społecznościami, biznesem i samorządami. Uświadamiamy, że bez względu na jakim etapie życia jesteśmy wywieramy wpływ na środowisko

Dane rejestrowe

nip : 554 298 28 35

regon: 385454292

KRS. 0000826474