Otrzymaliśmy kolejny Certyfikat „Zakup ProSpołeczny”- dziękujemy

Relacja z wręczenia Certyfikatów i wyróżnień tym razem nasza fundacja otrzymała Certyfikat za usługi opiekuńcze i wytchnieniowe . Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej było okazją do wręczenia wyróżnień w obszarze ekonomii społecznej. Uhonorowane zostały samorządy lokalne, podmioty ekonomii społecznej oraz przedstawiciele biznesu za działania na rzecz ekonomii społecznej, które otrzymały tytuły „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”, „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”, certyfikaty „Zakup Prospołeczny” oraz wyróżnienia specjalne Marszałka Województwa