Trener Umiejętności Społecznych TUS SST w naszej fundacji.

Trener Umiejętności Społecznych TUS SST to osoba prowadząca treningi dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych z dysfunkcjami w sferze społecznej, a szczególnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa, z zaburzeniami i chorobami psychicznymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera oraz zaburzeniami zachowania.