Wniosek do Burmistrza Koronowa o przydzielenie Lokalu

Nasza fundacja złożyła do Burmistrza Koronowa oraz do Przewodniczącej Rady Miejskiej wniosek o przydzielenie lokalu, który od długiego czasu stoi nieużywany i niszczeje. Lokal ten ma służyć do prowadzenia działalności pożytku publicznego, który w obecnej sytuacji mógł by odciążyć Gminę oraz mieszkańców goszczących u siebie osoby przybyłe z Ukrainy. Pismo zostało przekazane do urzędu 21.03.2022r. i obecnie czekamy na oficjalną odpowiedz ze strony Burmistrza Koronowa.