Oświadczenie w sprawie listu otwartego do Burmistrza Koronowa

Szanowni Państwo po ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Koronowie z 27.04.2022r na której Radny Piotr Mitera odczytał nasz list otwarty trudno było opanować emocje.

Fakt: 21.03. br. Złożyliśmy wniosek do Burmistrza Koronowa i do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie o udostępnienie lokalu.

Gmina to nie prywatny folwark i nawet Burmistrza obowiązują ustawowe terminy na odpowiedz. Art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego obliguje do udzielenia odpowiedzi niezwłocznie- maksymalnie do 1 m-ca. Od złożenia wniosku do ostatniej Sesji Rady Miejskiej minęło 38 dni , nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, ani po miesiącu , ani po 38 dniach , aż do dnia dzisiejszego- dzisiaj odebraliśmy odpowiedz., – odmowną .

W sytuacjach nadzwyczajnych jaką jest niewątpliwie wojna na Ukrainie i związanym z tym kryzysem humanitarnym liczy się czas. Nie byliśmy w stanie odpowiedzieć naszym partnerom – czy i kiedy możemy uzyskać lokal do użytku na kilka miesięcy od Gminy Koronowo wiec musieliśmy zrezygnować z projektu. Nie ma tu żadnej ideologii tylko żal, bo mogliśmy zrobić coś dobrego tak bardzo potrzebnego dla Uchodźców, a wyremontowany budynek ze środków zewnętrznych po kilku miesiącach wrócił by do gminy . Według Pana Burmistrza to „ Łajdacki, podły pomysł”

Nie będziemy komentować pozostałych odpowiedzi ani poziomu dyskusji. Oceńcie to Państwo sami czy takie zachowanie Burmistrza, Zastępcy i kilku Radnych powinno mieć miejsce.

Z wyrazami szacunku Rada Fundacji Ekoprzyjazna