Wniosek do Burmistrza Koronowa o przydzielenie Lokalu

Nasza fundacja złożyła do Burmistrza Koronowa oraz do Przewodniczącej Rady Miejskiej wniosek o przydzielenie lokalu, który od długiego czasu stoi nieużywany i niszczeje. Lokal ten ma służyć do prowadzenia działalności pożytku publicznego, który w obecnej sytuacji mógł by odciążyć Gminę oraz mieszkańców goszczących u siebie osoby przybyłe z Ukrainy. Pismo zostało przekazane do urzędu 21.03.2022r. i obecnie czekamy na oficjalną odpowiedz ze strony Burmistrza Koronowa.

Ognisko integracyjne

W dniu 24.03.2022 na terenie Pieczysk odbyło się ognisko integracyjne🔥 dla gości z Ukrainy. Pogoda i frekwencja dopisała co sprzyjało miłej atmosferze. W pomoc przy organizacji wydarzenia włączył się Hufiec ZHP Koronowo oraz organizacje pozarządowe z terenu gminy 🙂

Opieka wytchnieniowa

Celem usług opieki wytchnieniowej + jest wsparcie i odciążenie członków rodziny lub opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami/ niesamodzielnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Dodatkowo planujemy zapewnić opiekunom wsparcie w formie warsztatów/ spotkań/ konsultacji indywidualnych zgodnie z potrzebami w środowisku -rodzaj wsparcia zostanie ściśle dobrany do potrzeb konkretnej osoby korzystającej z usługi np. wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki, pierwszej pomocy przedmedycznej itp. Program jest realizowany jako wdrożenie wiązki usług społecznych Opieka Wytchnieniowa+ na terenie powiatu bydgoskiego.