Akcje

Relacja z wizyty w Urzędzie Marszałkowskim podczas wręczenia umowy na dofinansowanie działań związanych z usługami społecznymi, które będzie świadczyła Ekoprzyjazna na rzecz lokalnej społeczności. Dziękujemy

Opieka Wytchnieniowa+

Celem usług opieki wytchnieniowej + jest wsparcie i odciążenie członków rodziny lub opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami/ niesamodzielnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co