"Patrzenie na piękno przyrody jest pierwszym krokiem do oczyszczenia umysłu."

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji „Świąteczny Uśmiech” dzięki Wam paczki dla dzieci gotowe!

Dzięki pozyskaniu grantu w konkursie jubileuszowym Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zrealizowaliśmy działania w Gminie Koronowo

Zachęcamy do włączenia się w naszą akcję i wsparcie dzieci z domu dziecka!!!

Pamiętamy o seniorach, którzy w tak trudnym czasie potrzebują naszego wsparcia. Każdy z nas ma w swoim najbliższym otoczeniu osobę, której może