Akcje

Nasza fundacja złożyła do Burmistrza Koronowa oraz do Przewodniczącej Rady Miejskiej wniosek o przydzielenie lokalu, który od długiego czasu stoi nieużywany i niszczeje. Lokal ten ma służyć do prowadzenia działalności pożytku publicznego, który w obecnej

Ognisko integracyjne

W dniu 24.03.2022 na terenie Pieczysk odbyło się ognisko integracyjne dla gości z Ukrainy. Pogoda i frekwencja dopisała co sprzyjało miłej atmosferze. W pomoc przy organizacji wydarzenia włączył się Hufiec ZHP Koronowo oraz organizacje pozarządowe

Pomoc dla Ukrainy

Dołączamy do wsparcia rodzin z Ukrainy!!! Szykujemy paczki z produktami żywnościowymi, ubraniami oraz zabawkami dla rodzin potrzebujących. To straszne co przeżywają niewinni ludzie, Pomagamy!

Świąteczny Uśmiech

Nasza akcja „Świąteczny Uśmiech” dobiegła końca paczki jadą do Bydgoszczy. Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania paczek z upominkami dla podopiecznych Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych serdecznie dziękujemy za wsparcie.