List otwarty do Burmistrza

Fundacja wystosowała list otwarty do Burmistrza oraz Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie braku odpowiedzi na wniosek o przekazanie nieużywanego/pustego budynku w Tryszczynie na działania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy oraz wsparcie w tych działaniach gminy .