Dziękujemy Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych 😊

Dzięki pozyskaniu grantu w konkursie jubileuszowym Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zrealizowaliśmy działania w Gminie Koronowo