Dezynfekcja w walce z Covid-19

Realizujemy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego celem jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenienie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zadanie realizujemy poprzez przeprowadzanie dezynfekcji metodą zamgławiania placówek oświatowych w których wystąpiło zagrożenie związane z Covid-19 nieodpłatnie dla tych placówek